ورود     | ثبت نام Skip Navigation Links
صفحه نخست
درباره استانExpand درباره استان
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
بانک اطلاعات هنرمندانExpand بانک اطلاعات هنرمندان
فعالیتهاExpand فعالیتها
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
 
   
خوشنويسان كرمانشاه تا اوايل سال 1300 هجري
 
 
 

 

 

 

 

 

 

خوشنويسان كرمانشاه تا اوايل سال 1300 هجري

‏1- به اولين خوشنويسي كه در قرن پنجم بر مي خوريم ابوالفضل احمد بن محمد بن فضل بن عبدالخالق دينوري از مشاهير ادبا و خطاطين اواخر قرن پنجم مي باشد كه در حسن خط و كتابت نادره عصر خود محسوب مي شد.
2- مرحوم ميرزا بابا كرمانشاهي(1361- 1251) هجري قمري از استادان بنام خط شكسته نستعليق مي باشد.‏
‏3- ميرزا احمد بهشتي از نستعليق نويسان قرن سيزدهم هجري
4- ميرزا حيدرعلي‹ ثريا › از شعرا و خوشنويسان معروف كرمانشاه (1318-1250) هجري قمري
5- حاج آقا محمد فرزند مولانا عبدالجليل كركوتي زنگنه از استادان بنام خط نسخ
6- ميرزا اسمعيل حكاك متوفي 1294 هجري قمري
7- مرحوم ميرزا عبداله فرزند ملاقادر درودي از خوشنويسان تواناي خطوط نسخ و نستعليق در قرن سيزدهم
8- محمد ابراهيم زنگنه سياه بيدي از استادان بنام خط نستعليق شكسته در قرن سيزدهم، از آثار ماندگار وي دو كتيبه بسيار استادانه قبر آقا محمدعلي مجتهد كرمانشاهي " آل آقا " مي باشد. ‏
‏9- مرحوم سردار كابلي خط نسخ را بسيار عالي مي نوشت .
10- حسينقلي خان سلطاني (1307-1250) هجري قمري از شعراي بزرگ و استادان بنام خوشنويسي، رضا قليخان هدايت در مجمع الفصحا جلد چهارم مي نويسد . روزي يكهزار بيت تحريركند و دركمال خوبي است. از آثار ايشان كتاب عقد ثريا كه تأليف و تحريرخود آن مرحوم مي باشد.
11- ابوالقاسم خان سهيلي " صديق السلطنه " از خوشنويسان قرن چهاردهم كه تمام خطوط را استادانه مي نوشت .
12- ميرزا عبدالرحيم كرمانشاهي در غبار نويسي استاد بود .
13- ميرزا عبداله كرمانشاهي از خوشنويسان قرن سيزدهم كه دكتر بياني دركتاب آثار و احوال خوشنويسان ايران از وي نام مي برد.‏
‏14- عبدالكريم غيرت از شاعران بنام و خوشنويسان تواناي كرمانشاه تمام خطوط را عالي مي نوشته است.
15- محمد اسماعيل كرمانشاهي از خوشنويسان قرن سيزدهم
16- ابراهيم خان كلهر از خوشنويسان قرن سيزدهم در نگارش تمام خطوط استاد بوده است.
17- بزرگترين و تأثيرگذارترين خوشنويس قرن سيزدهم كه بعد از ميرعماد بعنوان استادكل خوشنويسي معروف است و هنوز اساتيد و خوشنويسان بزرگ ايران پيرو سبك و شيوه ايشان هستند، ميرزا محمدرضا كلهركرمانشاهي متولد 1245 ‏
‏18- رضا قيلخان كلهر از اساتيد بنام خط نستعليق در قرن سيزدهم
19- زين العابدين كلهر از خوشنويسان بنام خطوط نسخ و شكسته در اوايل قرن چهاردهم
20- عبدالباقي خان كلهر از خوشنويسان خط نستعليق در قرن چهاردهم، از آثار وي سنگ مزار مرحوم حاج آقا عبداله آل آقا در مقبره آل آقا
21- عليقلي خان كلهركه مرحوم دكتر بياني از وي نام برده است.
22- آقا ميرزا اسمعيل نجومي از مجتهدين معروف كرمانشاه، جد حضرت آيت ا... نجومي كه شكسته تحريري را بسيار عالي مي نوشته اند.‏
‏23- آيت ا... فقيد آقاسيدجواد نجومي فرزند آقا اسمعيل و پدر حضرت آيت ا... نجومي كه از بزرگترين نسخ نويسان قرن گذشته بوده است.
24- حاج محمد خطاط كه در خوشنويسي شهرة آفاق بوده و ميرعبداللطيف شوشتري دركتاب تحفه العالم به بزرگي از ايشان يادكرده است.‏
‏25- محمد باقرخان كلهر از بزرگترين نسخ نويسان قرن چهاردهم
26- حاج نعمت اله خان پويان از شاگردان كاتب السطان خط شكسته را استادانه مي نوشت .‏


‏- منابع و مآخذ: شرح احوال و آثارخوشنويسان كرمانشاه - محمدعلي سلطاني
- جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاه - محمدعلي سلطاني

منابع و مآخذ: شرح احوال و آثارخوشنويسان كرمانشاه - محمدعلي سلطاني
جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاه - محمدعلي سلطاني

 

 

‏‏
 

 

 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنری استان کرمانشاه تعلق دارد | نقشه سايت