ورود     | ثبت نام Skip Navigation Links
صفحه نخست
درباره استانExpand درباره استان
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
بانک اطلاعات هنرمندانExpand بانک اطلاعات هنرمندان
فعالیتهاExpand فعالیتها
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
 
   
معاون فرهنگي
 
 
 


معاون فرهنگی و هنری حوزه استان


معاون فرهنگی و هنری نمایندگی های استانی بنا به پیشنهاد رئیس حوزه استان و تائید اداره کل امور مجلس و استان ها و حکم رئیس حوزه استان منصوب می شود.

ماموریت:
برنامه ریزی و تنظیم فعالیت های واحد، نظارت بر حسن انجام فعالیت ها، هماهنگی و برقراری ارتباط سیستمی بین مراکز، فراهم ساختن امکان اجرای سیاست ها و فرامین حوزه در بخش های تولیدی.

وظایف و اختیارات:
- اخذ سیاست های کلان حوزه و برنامه ریزی در جهت نیل به این اهداف و سیاست ها از طریق آثار تولیدی و فعالیت های فرهنگی و هنری
- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و تولیدات
- شرکت در جلسات شورای طرح برنامه، و کمیته های کارشناسی ذیربط
- اجرای دستور العمل ها و رویه های مربوط به تولید آثار
- بررسی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی و جریان ساز فرهنگی اسلامی در فعالیت های هنری و آثار تولیدی حوزه
- ارائه برنامه های فصلی و سالانه واحد ها و پیشنهاد بودجه برای آنها
- پیشنهاد نصب و عزل مسئولین واحد ها به رئیس حوزه
- انجام مکاتبات داخلی حوزه و نیز آن بخش از مکاتبات خارجی که رئیس حوزه تفویض نماید
‏- تائید مرخصی ها و ماموریت های خارج از شهرستان مسئولین واحد ها
- شرکت در جلسات و شوراهای خارج از حوزه که از طریق رئیس حوزه ابلاغ می شود
- ایجاد هماهنگی و تسهیل در همکاری واحد ها با سایر بخش های حوزه ‏
 

 
 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنری استان کرمانشاه تعلق دارد | نقشه سايت