ورود     | ثبت نام Skip Navigation Links
صفحه نخست
درباره استانExpand درباره استان
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
بانک اطلاعات هنرمندانExpand بانک اطلاعات هنرمندان
فعالیتهاExpand فعالیتها
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
 
   
 
 

 

واحد هنرهای تصویری

 ماموریت‎:‎
 کارشناس- مسئول واحد هنرهای تصویری بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی – هنری با‎ ‎تایید ستاد حوزه هنری ( اداره کل امور استان ها و مجلس ) با حکم رئیس حوزه هنری‎ ‎استان منصوب می گردد و علاوه بر اختیارات و مسئولیت ها و وظایف کلی استان، دارای‎ ‎وظایف و اختیارات ذیل می باشد‎:‎

 ‎- ‎برنامه ریزی جهت تولید فعالیتها و ساخت برنامه ها
 ‎- ‎اجرای دستور العمل ها و رویه های مربوط به تولید و پخش آثار
 ‎- ‎ایجاد هماهنگی با نهادها و ادارات جهت تولید برنامه ها و عرضه آثار
 ‎- ‎ایجاد هماهنگی لازم جهت حضور در جشنواره های داخلی و خارجی‏‎
 - ‎هماهنگی لازم جهت آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص
 ‎- ‎ارتباط با مجامع و مراکز فرهنگی و سینمایی جهت فعالیتهای مشترک و نیز جذب‎ ‎سفارش ساخت برنامه
 ‎- ‎برنامه ریزی های سالانه مصوب و برنامه ریزی های عملیاتی تولید و پخش آثار
 ‎- ‎سفارش، تهیه و تامین منابع و امکانات برنامه سازی
 ‎- ‎برنامه ریزی، توزیع و تخصیص هماهنگ منابع و امکانات
 ‎- ‎ارزیابی منابع و امکانات استانی جهت ساخت و تولید برنامه ها
 ‎- ‎تلاش در جهت ایجاد زمینه های رشد و توسعه کمی – کیفی منابع و امکانات تولید‎ ‎برنامه
 ‎- ‎اجرای طرح های تصویب شده در شورای طرح و برنامه حوزه استان برای تولید‎ ‎برنامه
 ‎- ‎برنامه ریزی جهت ساخت برنامه های نمایشی، سریال، آموزشی و‎...‎
 ‎- ‎تائید تخصیص و واگذاری امکانات تولیدی به پروژه ها و برنامه ها
 ‎- ‎بازبینی و نظارت فنی و محتوایی کلیه برنامه ها به منظور تطبیق با سیاست های‎ ‎کلی تولید و ارائه گزارش های لازم به معاون امور سینمایی ستاد حوزه هنری
 ‎- ‎انجام اصلاحات لازم در موارد عدم تناسب برنامه ها با سیاستها و یا اشکالات‎ ‎فنی
 ‎- ‎پیگیری و ایجاد هماهنگی برای آماده سازی برنامه ها بر اساس زمان بندی تنظیم‎ ‎شده
 ‎- ‎پذیرش و بررسی فیلمنامه های مناسب جهت تولید برنامه و تصمیم گیری در خصوص‎ ‎پذیرش و یا رد آنها از طریق شورای کارشناسی و شورای طرح و برنامه
 ‎- ‎هماهنگی و برنامه ریزی در جهت ارسال برنامه های تولیدی حوزه استان به‎ ‎جشنواره ها در موعد مقرر
 ‎- ‎برنامه ریزی سالانه به منظور حضور حوزه استان – از حیث تولید برنامه‎ ‎موردنظر – در یک یا چند جشنواره فیلم در حد مقدورات استان
 ‎- ‎تهیه شناسنامه، تاریخچه و مشخصات به روز جشنواره های مختلف فیلم جهت ارائه‎ ‎و اطلاع رسانی به قسمت های مربوطه
 ‎- ‎بازاریابی به منظور فروش آثار تولیدی حوزه استان در حاشیه برگزاری جشنواره‎ ‎های داخلی و خارجی با هماهنگی واحد های ذیربط
 ‎- ‎شناسایی و کشف استعداد های جوان در سطح استان‏
 

 

 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنری استان کرمانشاه تعلق دارد | نقشه سايت