75450
  ۱۳۹۲/۸/۲۸
شاهدانی آشنا
محسن محبی
   
شاهدانی آشنا

جلوه ی نور خدا دارد حسین(ع)
عاشقانی باوفا دارد حسین(ع)
در میانِ قتلگاهِ نینوا
گلشنی از لاله ها دارد حسین(ع)
روز عاشورا که می آید ز راه
گفتگو با نسلِ ما دارد حسین(ع)
دید بدعهدی ز کوفه، کاینچنین
نفرت از رنگ و ریا دارد حسین(ع)
تا نباشد از ستم- برجا- نشان
کشته ای از سر جدا دارد حسین(ع)
در نگاهِ بی کرانِ آسمان
شاهدانی آشنا دارد حسین(ع)
جز به راهِ حق، مسیری را نرفت
هر چه دارد از خدا دارد حسین(ع)

محسن محبی


©2020 HozehHonari. All Rights Reserved